Exteriérové orientační a prezentační systémy


Exteriérové orientační a prezentační systémy zahrnují velkou skupinu prvků značení a dotýkají se mnoha oblastí kde může být exteriérové značení aplikováno.
Dominantími požadavky, které jsou na prvky exteriérové orientace kladeny jsou zejména přehlednost a čitelnost s ohledem na čtecí vzdálenosti dle konkrétní situace (v některých případech se čtecí vzdálenost pohybuje v řádu stovek metrů) a také na správnou ergonomii s ohledem na situaci uživatele (např. pohled z jedoucího vozidla). Totéž platí i v případě prezentačních prvků. Podstatným faktorem je design prvků exteriérového značení a jeho přiměřenost architektuře okolních objektů.
Z technického hlediska je vždy zásadní faktor bezpečnosti (namáhání větrem = kvalitní statika) a materiálové provedení zajišťující dostatečnou životnost (nerezové a zinkované konstrukce, UV stabilní laky a popisy ...).
Díky vlastnímu výrobnímu zázemí, včetně kovovýrobní dílny realizuje naše společnost exteriérové informační, orientační a prezentační prvky na míru našim zákazníkům a v souladu s jejich logomanuály.

Pylony, totemy a prosvětlené exteriérové vitríny


Jedná se o specifickou skupinu exteriérového značení kdy mají prvky charakter samostatných objektů kde se informační funkce snoubí s architektonickým vyzněním. V mnoha případech se jedná o dominantní solitérní prvky, které spolupůsobí s architekturou okolních objektů.
Často je pylonů a totemů využíváno prosvětlení informačních ploch nebo jejich částí, případně nasvětlení těchto prvků.
Z konstrukčního hlediska se často jedná o náročné realizace mající charakter samostatné stavby s příslušnými nároky na zakládání a statiku.
Naše společnost se díky vlastnímu výrobnímu zázemí nemusí při návrzích těchto designových prvků značení omezovat standardními stavebnicovými systémy. Proto si můžeme dovolit vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků a jejich architektů.

Nesvětelné nápisy a loga


Samostatné nápisy a loga jsou používány jak v exteriérech tak i v interiérech budov nejčastěji k prezentaci jména nebo grafické značky společností a subjektů nebo názvů objektů a jejich částí.
Přitom je využíváno široké spektrum signmakingových technologií. Pro realizaci 2D nápisů a grafiky jsou používány jak jednoduché technologie řezaných nebo potištěných samolepících fólií tak i náročnější aplikace přímého nanášení barev pomocí písmomalířekých technik.
V oblasti 3D nápisů a grafiky je k dispozici nepřeberné množství technologié výroby od opracování deskových materiálů pomocí CNC obrábění, přes řezání vodou nebo laserem až po pasířské technologie vyýroby krabicových znaků. Stejně široké je i spektrum používaných materiálů od běžných plastů a kovů přes sklo a dřevo až po kámen.
Při realizaci 3D nápisů využívá naše společnost zejména CNC frézu s pracovní plochou 1500 x 1500 mm, která umožňuje vyrábět efektivně i velké znaky a loga.

Světelné nápisy, loga a světelné panely


Světlo jako prvek zvýraznění textů a grafiky je nejčastěji využíván u exteriérových aplikací kde je takto zajištěna čitelnost v době snížené viditelnosti. V případě využití u nápisů a log v interiéch se ve většině případů jedná o zvýraznění prezentované informace nebo je světlo využíváno jako dekorační prvek.
Pro tyto aplikace bývá také používán shrnující termín světelná reklama. Této oblasti signmakingu se velmi intenzivně dotýká dynamický vývoj moderních světelných zdrolů na bázi LED.
Práce se světlem v signmakingu a reklamě přitom klade vysoké nároky na zkušenost reálizátora. Velmi náročné je zejména správné sladění denní na noční funkce z hldiska zachování kontinuity zadaných barev a zachování optimální čitelnosti.
Naše společnost proto díky vlastnímu výrobnímu zázemí předkládá proto operativně svým zákazníkům funkční vzorky, které jedině garantují reálnou vizualizaci pro denní i noční funkci vyráběného světelného nápisu nebo loga.

Značení u vstupů do budov


Informační prvky u vstupů do budov a arálů v sobě v mnoha případech spojují funkci informační s požadavkem na reprezentační vzhled. Proto dochází u této prvků z této skupiny často ke kolizím v zadávacích požadavcích kdy je požadováno využívání "luxusních" materiálů (mosaz, sklo, nerez ..) a technologií popisování (odlitky, gravírování, pískování ...) a současně zachvání možnosti obměny popisů (seznamy nájemník, provozní doba ...).
Dalším faktorem, který klade nároky na použitá řešení a technologie je skutečnost, že tyto prvky bývají ve většině případů vystaveny povětrnostním vlivům.
Více než desetileté zkušenosti realizačního týmu značení.cz nám dovolují dodávat našim zákazníkům i velmi specifická řešení z ušlechtilých materiálů, jakými jsou například bronz, mosaz, nerez, sklo, granit a pod.

Značení recepcí a vstupních prostor


Prvky značení ve vstupních prostorách pokrývají jak funkci informační a orientační (hlavní orientační tabule, směrové prvky u složitějších objektů, .....) tak musí často splnit nároky architektů na reprezentativnost vstupní prostory, případně je třeba splnit další požadavky dané například bezpečnostními normami (vyznačení směrů k hlavním uzávěrům, označení úniku z budovy ...) případně další legislativou (hlasové majáky pro nevidomé, označení prosklených ploch vstupních dveří ...).
U velkých objektů se také občas objevuje požadavek na využívání interaktivních informačních prvků (velkoplošné obrazovky s dotykovým ovládáním ...).
Díky našim zkušenostem se zpracováním jakostních materiálů jakými jsou např. nerez a sklo, získávají naši zákazníci řešení, která vyhovují požadavkům architektů více než standardní hliníkové modulární tabule.

Značení na podlažích a směrové prvky


Prvky značení na jednotlivých podlažích a v jednotlivých částech budovy navazují jak prezentovanou informací tak ve většině případů i designem a používanými materiály na značení ve vstupních prostorách.
Jedná se o jednu z nejrozsáhlejší skupin značení z hlediska jejich funkce. Patří sem mimo patrových informačních a orientačních tabulí také například orientační plány na podlažích, značení ve výtazích, patrové informační pylony, informační prvky v nákupních galeriích a pod.
Standardem našich služeb při návrzích designu a konstrukce orientačních a informačních prvků je zohlednění provozních požadavků zahrnujících zejména jednoduchou údržbu a nízké náklady spojené se změnou popisů.

Značení nepersonálních místností a piktogramy


Typickým rysem pro toto značení je jejich pozice u dveří označované místnosti (výjimečně také na dveřích). Proto do skupiny nepersonálních místností patří nejen sklady, toalety a pod. ale také například zasedací místnosti - to znamená takové místnosti, kde může být pevné značení bez nutnosti změny popisů v návaznosti na personální obsazení místnosti.
Provedení prvků materiálově a grafikou navazuje na ostatní prvky značení ale velikost popisů je uzpůsobena praktické čtecí vzdálenosti (kontaktní prvek).
V případě používání grafických symbolů (piktogramů) bývá použitá i technologie samostatných znaků bez nosiče (např. symboly vyřezané z nerezi).
Prvky značení místností, dodávané naší společností pokrývají jak standardní řešení s velmi výhodným poměrem užitné hodnoty a vložených prostředků tak i tabulky navržené a vyrobené na míru konkrétního zákazníka v souladu s jeho corporate identity (viz. např. reference 10471-90 SUN interiéry v The Park).

Značení kanceláří, pracovišť a personálních místností


V návaznosti na použití těchto prvků značení u místností s personálním obsazením vyplývá potřeba změny části popisů (jméno, funkce, ...). Mimo výjimečných případů kdy není cena za aktualizaci popisů významná je očekáváno takové provedení tabulky kdy lze změnu popisů provést bez nutnosti měnit celý prvek.
Vývoj přitom jednoznačně směřuje k prvkům kde jsou vloženy tištěné výtisky, které umožňují aby si změnu popisů mohl provádět provozovatel systému značení daného objektu vlastními prostředky a s minimálními časovými a finančními nároky.
Do této skupiny patří mimo značení u kanceláří také například tabulky u ordinací, učeben a podobně.
Dodávka značení realizované naší společností nekončí instalací tabulek s výchozími popisy ale vždy pomáháme našim zákazníkům s řešením optimálního postupu při změnách textů, zejména u personálních místností.

Nástěnky, vitríny, infostojany.


Prvky této skupiny pokrývají požadavky na možnost operatiní prezentace informací a případně na jejich zabezpečení proti neoprávněné manipulaci.
Pokud jsou tyto prvky využívány v exteriéru, pak se vždy jedná o řešení, které musí zajistit kvalitní ochranu prezentovaných informací (většinou tisk na papíru) před povětrnostními vlivy.
V případě aplikací s nedostatečným zdrojem vnějšího světla dodáváme i vitríny s vnitřním osvětlením.
Realizační tým naší společnosti využívá i pasířké technologie a proto můžeme svým zákazníkům nabídnout i individuální řešení vitrín s nerezovými rámy, viz například reference 10727-4 Univerzitní KAMPUS Brno Bohunice.

Ostatní interiérové značení a designové prvky


Tato skupina zahrnuje např. evidenční čísla dveří, prezentační plochy, seznamy, rozpisy využití zasedacích místností, grafiku a texty malované přímo na stěnu, tapety se zakázkovým potiskem, značení skříněk a schránek a pod.
Tato skupina zahrnu je mnoha případech prvky realizované přesně na míru pro daný funkční účel a konkrétní situaci. U takových řešení oceňují naší zákazníci flexibilitu námi dodávaných řešení, které stojí na vlastní vývojové a výrobní základně, kterou disponujeme.

Polepy skleněných příček.


Existují tři základní důvody provádění polepů skleněných příček v budových.
Prvním je splnění požadavků daných legislativou kde je definován i minimální rozsah grafiky (čtverečky daného rozměru v definované vzdálenosti) a její výška od podlahy. Více o této normě naleznete zde.
Druhým důvodem je odstínění vnitřního prostoru od vnějšího nebo naopak. Typickým příkladem je zasťiňující polep stěn kanceláří nebo zasedacích místností od přilehlé chodby.
Třetí důvodem, který je často souběžný s druhým je využití polepů příček jako dekoračního prvku nebo prvků podporujícího firmní image.
V naší společnosti využíváme v rámci pracoviště popisování i řezací plotr s širokým záběrem, který dovoluje realizovat grafiku dekoračních polepů do plné šíře materiálů bez napojování.

Značení zázemí, tech. místností a technologií budov


Značení v zázemí budov bývá v mnoha případech realizované rozdílnou technologií a za použití jiných materiálů, než značení v klientských nebo "veřejných" prostorách. Důvodem je jak požadavek na minimalizaci nákladů tak i v mnoha případech zvýšené namáhání dané provozem v zázemí budovy.
Díky technologii velkoplošného gravírování, kterou disponujeme, máme možnost realizovat ve velmi krátkých dodacích lhůtách velké množství tabulkek a štítků.

Značení podzemních garáží a parkovišť


Velmi rozsáhlá skupina, zahrnující všechny typy značení zajišťující jak navigaci vozidel na parkovištích a zejména v podzemních garážích tak i navigaci osádky vozidla od vozidla k začátku cesty k cíli v budově (navazuje orientční systém budovy) a také zpět k vozidlu.
Nejčastěji aplikované jsou tyto prvky v podzemních garážích nájemních administrativních budov a firemních sídel. Velmi specifické řešení z hlediska požadavků na jednoduchodt, čitelnost a srozumitelnost představují navigační systémy v podzemních garážích nákupních center.
Systémy Hradec a City, které jsou nějčastěji aplikovanými prvky značení podzemních garáží jsou kompletně vyráběny v naší společnosti a proto přináší našim zákazníkům vynikající poměr užitných vlastností proti vloženým nákladům.

Značení výrobních hal a výrobních technologií


U značení ve výrobních halách bývá prioritou jak velmi dobrá čitelnost a jednoduchost, tak i využití technologií, které zajistí dlouhodobou odolnost popisů tam, kde je takové značení vystaveno zvýšenému namáhání. Tak je tomu zejména v případě řídících panelů obráběcích strojů a podobných technologií.
Díky našim produkčním kapacitám nemusíme při navrhování značení do výrobních provozů dělat kompromisy a omezovat výsledné řešení možnostmi standardníchj systémů. Náš zákazník dostává vždy přesně to co je pro danou situaci vhodné.

Podlahové značení


Značení podlah je vyžadováno jak z důvodů provozních požadavků (řízený pohyb a ukládání materiálu a pohyb lidí ve výrobních a skladových halách) tak i v návaznosti na bezpečnostní a požární normy (minimální šířky uliček, oddělený pohyb odsob a manipulační techniky, únikové trasy .....).
Přitom jsou využívány jak technologie popisování určené pro lehké namáhání (pohyb pěších a lehkých vozíků), které používají nejčastěji různé samolepící materiály, tak i technologie popisování pro zvýšené namáhání (odolné vícesložkové laky).

Bezpečnostní značení a únikové cesty


Prvky značení únikových cest, bezpečnostního technického značení a značení pořárních zařízení jsou realizovány v souladu s příslušnými normami, zejména ČSN 3864 a nař. vl. 11/2002
Z toho vyplývají využívané řešení a materiály a také technologie popisů, od běžného značení až po světelné prvky nebo prvky využívající fotoluminiscenční popisy splňující DIN 67 510.
Projektoví manažeři naší společnosti vždy posuzují problematiku bezpečnostního značení daného objektu komplexně, s ohledem na náklady zákazníka.

Reklamní nosiče


Hranici mezi informačním prvkem a reklamou nelze stanovit zcela jednoznačně. Vzhledem k tomu, že naše společnost je specialistou na systémy orientačního a informačního značení, patří oblast reklamních nosičů k minoritní části naší produkce.
Naše společnost se zaměřuje na individuání a malosériové realizace reklamních nosičů s důrazem na splnění požadavků zákazníka.

TOPlist