FUTURAMA Business Park

Business parky a firemní sídla
Číslo reference: 11160-01

Futurama Business Park je jedním z projektů významné developerské společnosti IMMORENT ČR.

Areál bude ve finální podobě tvořen pěti objekty o celkové ploše více než 41 000 m2 kanceláří třídy A. Pod celým areálem se nachází jedno velké podzemní parkoviště navazující do všech hlavních budov. Projekt se vyznačuje velmi originální architekturou z ateliéru pana architekta Krátkého.

Při návrhu orientačního systému, realizovaného v součinnosti s investorem a architektem, byl kladen důraz na komplexní řešení zahrnující orientaci a prezentaci nájemníků jak v exteriérech, tak i v interiérech, od podzemních garáží až po prostory nájemníků v jednotlivých budovách.

Hlavní exteriérový pylon s logem projektu, plánem areálu a přehledem všech nájemníků (trvale abecedně řazeno). Umístěný ve vstupním parteru.

Solitérní prvek s rámem z ocelových zinkovaných a hliníkových profilů. Opláštění lakovanými hliníkovými a nerezovými deskami se skrytými upevňovacími prvky.
Modulární informační plocha (abecedně řazený seznam nájemníků) z lakovaných hliníkových profilů upevněných v klip systému. Popisy z jakostních ext. samolepících fólií. Nasvětelno zemním úsporným výbojkovým svítidlem. Kotvení do skryté betonové patky přes 3D stavitelný kotevní systém.

Informační pylon budovy. Prezentuje označení budovy včetně poštovní adresy, schematický plán areálu s vyznačením pozice kde se nachází příslušní budova a dále prezentuje jména nájemníků v budově.

Solitérní prvek s rámem z ocelových zinkovaných a hliníkových profilů. Opláštění lakovanými hliníkovými a nerezovými deskami se skrytými upevňovacími prvky.
Popisy z jakostních ext. samolepících fólií. Nasvětelno zemním výbojkovým svítidlem. Kotvení do skryté betonové patky.

Popis skel vstupní lobby budovy. Nápis formou běžícího textu je dekoračním prvkem. Plní ale také bezpečnostní funkci z hlediska povinnosti označit prosklené plochy dané příslušnou normou.

Popis z jakostních samolepících exteriérových fólií s efektem leptaného skla.

Hlavní orientační tabule části (poloviny) budovy. Umístěná v hlavní recepční lobby. Dělení dle pater. Vedle tabule se nachází výtahová lobby.

Tabule z bezpečnostního skla s pozadím v dezénu pískovaného skla. Hrany skla leštěny. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení čtyřmi kruhovými kotevními prvky z broušené nerezi.

Patrová, informační a směrová tabule ve výtahové lobby. Sdružuje informaci o úrovní (zde přízemí) a o jménech nájemníků v prostorách navazujících na dannou výtahovou lobby. Šipky definuji směr.

Tabule zhotovená z jednotlivých segmentů z broušené nerezi. Každý segment samostatně kotven na distanční skryté podložce. Popisy z jakostních samolepících fólií. Postupné doplňování popisů v návaznosti na zaplňování budovy nájemníky.

Patrová informační a směrová tabule ve variantě s jedním nájemníkem.

Označení nepersonální místnosti ve veřejných prostorách budovy.

Tabulka zhotovená z broušené nerezi. Instalována na distanční skryté podložce. Popisy z jakostních samolepících fólií.

Označení nepersonální místnosti ve veřejných prostorách budovy v kontextu s interiérem.

Způsob řešení logiky značení podzemních garáží. v tomto případě navazují podzemní garáže na dva nadzemní objekty a každý z těchto objektů má dva nezávislé vstupy do nadzemních podlaží svislou komunikací (jádro se schodišti a výtahy).
Námi navržené řešení současně pokrývá i problematiku logického číslování parkovacích míst a respektuje skutečnost, že garáže budou v návaznosti na plánovaný rozvoj projektu Futurama rozšířeny pod další 3 budovy.

Výše prezentovanému řešení předcházelo několik návrhů zabývajících se logikou pohybu vozidel a osob v prostorách podzemních garáží. Zde je jedna z pracovních verzí.

Označení patra v podzemní výtahové lobby přiléhající k podzemním garážím.
Barevné rozlišení koresponduje s barevnými zónami v podzemních garážích.

Tabule typ Hradec v jednostranném provedení.

Detail označení patra v podzemní výtahové lobby.

Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.

Situace u vstupu do výtahového a schodišťového jádra (svislá komunikace) z podzemních garáží.
Zavěšená tabule zajišťuje viditelnost tohoto důležitého místa z přilehlé prostory podzemních garáží a tabule vedle dveří potvrzuje místo vstupu do svislé komunikace.

Tabule typ Hradec v zavěšeném (oboustranném) provedení a v provedení na stěnu.

Detatil směrové tabule k výtahovému jádru.

Detatil označení vstupu o výtahové a schodišťové lobby v podzemních garáží.

Orientační tabule, která řeší pohyb osob v podzemních garážích při návratu z budovy k vozidlu. Tabule naviguje k zóně s příslušnou množinou parkovacích míst.

Označení průchodu mezi jednotlivými částmi podzemních garáží. Tabulka informuje o směru k zóně s příslušnou množinou parkovacích míst.

Situace na křižovatce komunikací v podzemních garážích. Tabule slouží k navigaci vozidel (doplňkově, v případě směrování k parkovacím místům, také pro pěší při návratu k vozidlu).

Shodná situace v jiné části garáží = jiná "barevná zóna".

Značení technických místností v podzemním podlaží objektu.

Tabulka z dvouvrstvého plastu s čelní plochou v dezénu stříbrný kov. Popisy vygravírovány do černého jádra tabulky. Tabulka instalována na skryté distanční podložce.

Značení technických místností v podzemním podlaží v kontextu s interiérem.

Vyznačení směru únikové cesty z podzemních garáží. Fotoluminiscenční provedení splňující požadavky n.vl. 11/2000.

Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z potištěných fotoluminiscenčních fólií splňujících DIN 67510.

Značení parkovacích míst v podzemních garážích. Tabulky umožňují jednoduchou výměnu infomací správou objektu nebo nájemníkem. Barevné provedení v souladu s barevností značení příslušné zóny.

Tabulky typ CITY s modulem z čirého PMMA pro vložený výtisk. Kotvení na distanční skryté podložce. Popisy záhlací ze samolepících fólií.

Detail tabulky značení parkovacího místa v podzemních garážích.

Detail tabulky značení parkovacího místa pro imobilní.

TOPlist