Vaše dotazy zodpoví:
Roman Holub
Tel.: 00420602562668
holub@znaceni.cz

Bezpečnostní a technické značení

Navrhujeme a realizujeme značení bezpečnostní i únikových cest

Bezpečnostní značení zahrnující zejména vyznačení únikových cest, evakuační plány a požární směrnice a značení požárních zařízení je zcela specifickou součástí orientačních systémů. Hlavním důvodem je nutnost řešit tuto problematiku v souladu s platnými normami a legislativou.
Proto řešíme tuto problematiku vždy v součinnosti s projektanty objektu, kteří zprácovávali požárně bezpečnostní projekt jehož součástí jsou i únikové cesty. Na základě jejich trasy a pozic únikových východů jsme schopni navrhnout provedení a rozmístění příslušných značek v objektu. Vzhledem k tomu, že české normy sice některá pravidla definují až nadstanardně přesně ale jinou problematiku neřeší, projektujeme toto značení i dle našich zkušeností z mnoha objektů a požadavků a stanovisek orgánů zúčasněných v kolaudačních řízeních. Zejména se přitom jedná o velikost prvků ve vazbě na čtecí vzdálenosti nebo o vzdálenosti mezi jednotlivými prvky.
Mimo výše uvedné patří do této oblasti také další prvky značení, zejména značení technologií budov, vyznačení směrů k hlavním uzávěrům atd.

TOPlist