Vaše dotazy zodpoví:
Roman Holub
Tel.: 00420602562668
holub@znaceni.cz

Podlahové značení

Provádíme značení podlah skladových a průmyslových hal a podzemních garáží

Značení na podlahách ve skladových a výrobních halách zajistí:
- splnění požadavků daných normami pro bezpečnost práce (šířky uliček, pohyb osob a manipulační techniky v jednom prostoru...) a požární bezpečnost.
- požadavky provozovatelů na kvalitní organizaci logistiky jak při skladování tak při manipulaci s materiálem.

Naše služby v oblasti podlahového značení zahrnují
- šetření a posouzení stavu
- návrh označení včetně projektové dokumentace
provádíme podlahová značení, která označují komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů v souladu s obecně závaznými normami a předpisy ČSN 26 9010, ČSN 26 9030 a nařízením vlády č. 11/2002 Sb.
- realizaci s následnou údržbou nebo regenerací
z hlediska životnosti se jedná o nejvíce namáhané prvky značení a zejména v provozech s vyšším znečištěním a těžkou manipulační technikou je nutno toto značení pravidelně obnovovat.

Realizace podlahového značení provádíme po dohodě se zákazníkem některou z technologií:

• Značení podlahovou akrylátovou barvou.
Variabilní šíře čáry. Vysoká přilnavost k danému povrchu (zpravidla betonová podlaha), stálobarevnost. Rychlé schnutí (po 4 - 6 h lze zatížit manipulační technikou). Odolnost proti otěru. Vyšší životnost v porovnání s podlahovými páskami. Aplikace zařízením bez spalovacího motoru s nízkou hlučností a bez znečištění prostředí hal.

• Značení jakostními podlahovými páskami s vysoce odolným kaučukovým lepidlem. Čáry lze realizovat v několika šířkách (od 50 mm).
Značení je odolné proti chemikáliím. Výhodou je rychlost a možnost jednoduchého odstranění (změny). V porovnání se značením barvou je však životnost nižší a nelze toto řešení použít tam, kde je využívána těžká manipulační technika.

• Obnova poškozeného značení některým z výše uvedených způsobů.
Jedná se o nejvíce namáhané prvky značení a zejména v provozech s vyšším znečištěním a těžkou manipulační technikou je nutno toto značení pravidelně obnovovat. V takovém případě je součástí naší dodávky i odstranění starého poškozeného značení.

Součástí dodávky je technický list + bezpečnostní list + prohlášení o shodě.

Současně může být v dodávce realizováno i další značení do skladových nebo výrobních hal.

TOPlist