Vaše dotazy zodpoví:
Roman Holub
Tel.: 00420602562668
holub@znaceni.cz

Podpora architektů, projektantů a investorů

Provádíme poradenství při návrzích orientačních systémů

Z našich praktických zkušeností v oboru systémů značení v budovách a areálech vyplývá jeden zásadní poznatek. Tím je prioritních faktor, který ovlivňuje souhrnné náklady investora a provozovatele na orientační systém.

Tím faktorem není samotná cena zaplacená za návrh (projekci) výrobu a instalaci orientačního systému ale neplánované náklady vznikající postupně na základě chybně navrženého řešení orientačního systému.

Problém vzniká v naprosté většině případů ze dvou důvodů:
a) Projekce orientačního systému je opomenuta nebo minimálně podceněna jako banální a věc je řešena těsně před uvedením budovy do provozu.
b) Investor zadá projekt orientačního systému projektantům stavby.
Situace ad a) postupně ubývají a jejich řešení je nasnadě. U situace ad b) v mnoho případech opakuje stále stejný scénář, kdy investor předpokládá, že projektant stavby umí projektovat také orientační systém. Ve skutečnosti je to přibližně stejné jako by projektantovi stavby zadal architektur počítačového serveru a strukturu počítačové sítě.

Důsledkem jsou v obou případec vícenáklady spočívající v realizaci orientačního systému, který:
- není přiměřený účelu budovy
- používá zbytečně drahé materiály nebo konstrukční řešení (bez finální přidané hodnoty na funkci nebo vzhledu)
- používá prvky značení, které mají nepřiměřeně vysoké provozní náklady (zejména náklady související s aktualizací popisů)
- nerespektuje vývojový proces v budově (např. postupné obsazování nájemníky, zásadní organizační změny ke kterým dochází pravidelně na úřadech ... a pod. ..)
- využívá materiály, které nejsou svým charakterem vhodné pro danou aplikaci nebo nerespektují běžné standardy údržby

Ve všech uvedených (a dalších) situacích samozřejmě dochází k postupným opravám a úpravám původního řešení a ve výsledném součtu k navýšení nákladů. Mezi naše zkušenosti patří i výměna nefunkčního nového orientačního systému v nové budově 20 dnů před slavnostním otevřením.

Naše společnost proto zajišťuje pro svoje zákazníky kvalifikované poradenství, které buď pomůže projektantům orientační systém navrhnout správně nebo pro investora zpracováváme studii a následný projekt pomocí našich odborníků. Tato spolupráce vždy přináší pro investora snížení nákladů.

TOPlist