Vaše dotazy zodpoví:
Roman Holub
Tel.: 00420602562668
holub@znaceni.cz

Studie a projekce orientačních systémů

Zpracováváme studie značení a projektujeme orientační systémy

Pro naše zákazníky (zejména pro investory a architekty) zpracováváme již ve fázi přípravy nových projektů studie orientačních systémů. Tak umíme s dostatečným předstihem definovat funkci i design značení pro daný objekt a eliminovat vícenáklady, které vznikají, pokud je tato problematika řešena až před dokončením stavby. Komplexně zpracovaná studie orientačního systému objektu zahrnuje jak analýzu informačních potřeb budoucích uživatelů značení, návrh logiky systému a funkčnosti jednotlivých typů značení, tak i jejich design a materiálové provedení.
Na studii navazuje prezentace řešení zadavateli a zapracován připomínek.

Realizační projekty orientačních systémů následně aplikují řešení orientačního systému definovaného studií a schváleného zadavatelem na konkrétní situaci v daném objektu. Jsou definovány počty jednotlivých typů značení, jejich pozice v objektu, text a grafika popisů (vzhled) a pravidla pro instalaci. Na základě realizačního projektu (nebo tendrprojektu) lze zadat jednoznačnou poptávku a získat přesnou nabídkovou cenu.
Kvalitně zpracovaná dokumentace orientačního systému vylučuje v praxi často užívaný postup: dílčí problém - dílčí řešení, který je významným zdrojem vícenákladů.

Z dlouhodobé praxe vychází poměr mezi přípravou (studie a projekce) orientačního systému a jeho realizací cca 3:1. Z toho je zřejmé, že podcenění dostatečného časového prostoru na projekční přípravu orientačního systému a čas na jeho prezentaci zákazníkovi a jeho připomínkování přináší investorovi zbytečné vícenáklady.

TOPlist