Kvalitní podklady jsou předpokladem kvalitního výsledku


Orientační, informační a prezentační prvky realizované naší společností pracují s informacemi dodanými zadavatelem a v mnoha případech také prezentují grafické prvky (zejména loga) definované zadavatelem.


Naším cílem je, aby výsledné produkty byly plně v souladu s představami zákazníka a zejména, aby byla respektována pravidla jeho korporátní identity (např. logomanuál…) Proto se vždy snažíme získat od zákazníků kvalitní a přesné informace.

Níže uvedené požadavky vycházejí z předpokladu, že zadávací dokumentace od objednatele bude dodána v digitální formě příslušné danému typu dat.

Texty (vč. seznamů čísel apod.) ve formátech XLS nebo DOC (u DOC číselné řady vždy v tabulkách).

Grafika (loga apod.) v grafických formátech, prioritně ve vektorových formátech (křivky) EPS nebo CDR (lze také Ai pro PC) a v případě dat pro tisk i v rastrových formátech v dostatečném rozlišení.  Vždy je nutno respektovat kompletnost zadání, to znamená pro loga dodat i příslušný manuál (barvy, ochranné zóny, zakázané aplikace…) a v případě požadavku na použití předem určeného fontu také font pro PC.

Data z CAD systémů je možné přímo použít v případech, že prvky grafiky jsou tvořeny z čar a oblouků a jsou použity windows truetype fonty – TTF. Grafika z CADu nesmí obsahovat šrafy, bloky, křivky vyššího řádu, nebo externí reference.

 

TOPlist