Jde o Váš čas a o Vaše peníze


Provozní náklady orientačního a informačního systému ve Vašem objektu nebo areálu ovlivňují dva základní faktory:

Náklady spojené s aktualizací
a doplňováním prezentovaných informací. O výši těchto nákladů se rozhoduje při výběru jednotlivých prvků značení. Pokud je systém řešen profesionálně, pak jsou prvky navrženy tak, aby byly tyto náklady minimalizovány vhodným konstrukčním řešením.

Náklady související údržbou a opravami prvků značení v návaznosti na jejich opotřebení dané běžným provozem. Proto jsme pro naše zákazníky připravili návody k obsluze a údržbě, které definují správné postupy, při jejichž dodržení budete minimalizovat provozní náklady a šetřit svůj čas.


Návody k obsluze a údržbě
Níže uvedené návody jsou veřejně dostupné a k dispozici zákazníkům společnosti HOLUB Roman s.r.o. a uživatelům produktů a řešení dodaných společností HOLUB Roman s.r.o. středisko značení.cz. Všechny dále uvedené dokumenty jsou duševním vlastnictvím společnosti HOLUB Roman s.r.o., není povoleno jiné užití než výše uvedené.

V souladu s obchodními podmínkami je podmínkou platnosti záruky používání a údržba prvků a systému orientačního, informačního a bezpečnostního značení (včetně elektrických zařízení, které jsou jejich součástí) v souladu s návody k obsluze a údržbě vydanými společností HOLUB Roman s.r.o. středisko značení.cz.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte naše pracovníky.
TOPlist