Obchodní podmínky


Dále uvedené a veřejně dostupné obchodní podmínky platí pro zakázky realizované společností HOLUB Roman s.r.o. středisko značení.cz, pokud nejsou pro danou zakázku smluveny konkrétním smluvním dokumentem podmínky jiné.


Platnost vydaných nabídek:
2 měsíce

Platební podmínky:
- pro zavedené zákazníky: Platba za dílo fakturou se splatností 18 dnů po převzetí díla bez závad ve výši
  100 % ceny bez skonta a zádržného.
- pro nové zákazníky: individuální dohoda

DPH: 
V souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 92 a) a (§ 92 e) a v souladu dokumentem Klasifikace produkce (CZ-CPA) - CZ-CPA 41 až 43 jsou dodávky orientačních systémů a světelných nápisů a log zatříděny do tříd: 42.11.20, 42.11.22, 42.99.29, 43.29.19 a 43.34.10. Z toho vyplývají příslušné povinnosti související pro dodavatele i odběratele s režimem přenesení daňové povinnosti (reverse charge). Podrobná informace o zatřídění je k dispozici zde.

Stanovisko Generálního finančního ředitelství ČR ze dne 25.1.2012 k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti do oblasti orientačních systémů a světelných reklam je k dispozici zde.

Dodací lhůty: dle vydaných nabídek

Záruky:
- standardní 36 měsíců
- prodloužená 60 měsíců
- UV tisky do exteriéru 24 měsíců
- u výměnných dílů el. instalace a světelných zdrojů 24 měsíců nebo záruka výrobce, pokud je kratší

Pozn.: Podmínkou platnosti záruk je provádění manipulace a údržby v souladu s příslušnými návody k obsluze a údržbě. U prvků s el. obvody a sv. zdroji je podmínkou platnosti záruky provádění předepsaných prohlídek (čištění, kontrola mech a el. spojů) po 24 měsících (podrobněji specifikováno v předávací dokumentaci).

 

TOPlist