Reklamní značení

Tato oblast se v mnoha případech prolíná do jiných oblastí kde je mimo nutno mimo běžných informací o cílech v objektu třeba prezentovat i komerční informace (loga a reklamu nájemníků a pod.). Z technologického hlediska se jedná ve většině případů o shodná řešení jako u informačního a orientačního značení. Rozdíl je ve způsobu prezentování informace (požadavek na přiměřenou dominanci) a ve způsobu a frekvenci její aktualizace.
V případech kde pro naše zákazníky navrhuje komplexní řešení (to znamená systémy zahrnující jak informační a orientační prvky tak také prvky prezentační - reklamní) se vždy snažíme zapracovat oby typy do souhrnné studie nebo projektu tak, aby bylo možno posuzovat nevržené řešení jako funkční celek.

Skupina světelných panelů na střešní atice nájemní administrativní budovy.
Světelné logo Honeywell.
Světelné logo zhotovené z jednotlivých samostatných znaků. Korpusy z broušené nerezi. Čelní plocha z opálového PMMA s polepem translucentními fóliemi. Prosvětlení LED zdroji s vysokou životností a ekonomickým provozem. Kotvení na pomocném rámu spojeném s nosnou konstrukcí pod skleněnou stěnou pomocí nožových kotev.
Detail světelného loga Honeywell.
Světelné logo Honeywell - noční foto.
Světelné logo DELL.
Světelné logo zhotovené z jednotlivých samostatných znaků. Korpusy z broušené nerezi. Čelní plocha z opálového PMMA s polepem translucentními fóliemi. Prosvětlení soustavou zářivkových trubic s vysokou životností.
Detail světelného loga DELL.
Nasvětlené vývěsní štíty retailových prodejen a světelné panely v nadsvětlících vstupních dveří.
Vývěsního štíty jsou ukotveny do nosných prvků fasády budovy tak, aby byla garantována bezpečnost a stabilita i za extrémních povětrnostních podmínek.
Světlný panel v nadsvětlíku vstupních dveří zhotoven z lakovaných hliníkových profilů s čelní plochou z opálového PMMA. Grafika z translucentních fólií. Prosvětlení zářivkami.
Detail nasvětleného vývěsního štítu.
Informační plocha vývěsního štítu z houževnatého plastu odolného namáhání větrem až do 100 km/hod. Grafika z vysoce jakostních samolepících fólií.
Kotevní a nasvětlovací segment z ocelových povrchově upravených profilů. Integrovaná nasvětlovací tělesa.
Světelný reklamní panel Adobe instalovaný nad atikou objektu Avenir A.
Jednostranný světelný panel s prosvětlenou čelní plochou z translucentního banneru. Rám panelu z ocelových a hliníkových profilů. Boky a záda z lakovaného pozinkovaného plechu. Kotveno pomocí spec. úhlových konzol do nosné nadstřešní části atiky přes hydroizolované závitové kotvy. Prosvětlení zářivkami. Spínání soumrakovým spínačem.
Světelné logo IBM na prosklené stěně The Park.
Světelné logo zhotovené z jednotlivých segmentů tvořících znaky IBM. Korpusy z broušené nerezi. Čelní plocha z opálového PMMA . Prosvětlení neonovými trubicemi. Kotvení na pomocném rámu spojeném s nosnou konstrukcí pod skleněnou stěnou pomocí nožových kotev. Tmavé pozadí zhotovené z rastru z černé samolepící fólie.
Noční IBM na Datum Wall.
Světelné logo B|Braun na prosklené stěně Datum Wall.
Plastické světelné logo IBM instalované na konstrukci požárního schodiště.
37 samostatných prosvětlených plastik v obrysech dle tvaru loga IBM instalovaných na podkladní perforované desce, která zajišťuje odstínění od ocelové konstrukce schodiště.
Plastiky zhotoveny z broušené nerezi s čelní prosvětlenou plochou z opálového akrylátu. Prosvětlení neonovými trubicemi.
Podkladní plocha z lakovaného hliníkového perforovaného plechu instalovaného na skrytém pomocném rámu z ocelových profilů.
Noční vzhled světelného plastického loga IBM.
Vývěsní štít prodejny a světlný panel v nadsvětlíku vstupu.
Informační plocha vývěsního štítu z vysoce houževnatého plastu odolného namáhání větrem až do 100 km/hod. Grafika z vysoce jakostních samolepících fólií.
Kotevní a nasvětlovací segment z ocelových povrchově upravených profilů. Integrovaná nasvětlovací tělesa.
Světlný panel v nadsvětlíku vstupních dveří zhotoven z lakovaných hliníkových profilů s čelní plochou z opálového PMMA. Grafika z translucentních fólií. Prosvětlení zářivkami.
Dekorační grafika na výloze retailového obchodu.
Polepy z vysoce jakostních samolepících fólií s efektem leptaného skla lepené z vnitřní strany výlohy.
TOPlist