Značení pro garáže a parkovací domy

Značení v podzemních garážích a parkovištích, stejně jako ve specializovaných parkovacích domech bývá velmi často ve výchozích projektech omezeno na dopravní značení, kdy jediným orientačním prvkem jsou tabule EXIT nebo VÝJEZD. To následně naráží na provozní realitu a rozdílné vnímání značení řidiči v uzavřených prostorách.
Naše společnost vždy značení pro řidiče v uzavřených prostorách posuzuje a projektuje s ohledem na specifika čtecích vzdáleností a čtecích časů, barevných kontrastů, požadavky na orientaci ve svislé rovině a také na zvýšená rizika kolizí vozidel s chodci. Díky tomu jsou naše řešení funkční a efektivní.

Označení vjezdu do podzemních parkovišť nákupního centra.
Nápis z jednotlivých plastických znaků z probarveného akrylátu.
Značení na vjezdu do podzemních parkovišť City Tower.
Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Světelná směrová tabule do nákupní galerie z podzemních parkovišť nákupního centra.
Oboustranný světelný box. Rám z hliníkových profilů. Čelní plochy z opálového PMMA s popisy z translucentních fólií. Prosvětlení zářivkami. Zavěšeno na ocelových lankách.
Směrové tabule na křižovatce podzemních garáží City Tower.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Směrové tabule s informacemi o směru k parkovacím zónám a k výjezdu z garáží.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení.
Směrová tabule s vyznačením směru ke dvěma parkovacím zónám.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Směrová tabule k parkovacím zónám (podlažím) a k jednomu z výjezdů v nákupním centru.
Tabule typ Hradec v závěsném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Oboustranné provedení. Zavešeno na ocelových lankách.
Vyznačení směru k výjezdu.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení.
Směrové tabule pro řidiče v podzemních garážích.
Tabulka typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Označení směrů za automatickými sekčními vraty v podzemních garážích.
Popisy z jakostních samolepících fólií barevně sladěné s odstíny laku na podchzích prvcích orientačního systému garáží.
Vyznačení směru k výjezdu z podzemních garáží.
Tabule typ Hradec v závěsném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Oboustranné provedení. Zavešeno na ocelových lankách.
Směrová tabule k výjezdu z podzemních parkovišť nákupního centra.
Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech.. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Situace na křižovatce komunikací v podzemních garážích. Tabule slouží k navigaci vozidel (doplňkově, v případě směrování k parkovacím místům, také pro pěší při návratu k vozidlu).
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Směrník ke vstupu do jádra s výtahy k recepci City Tower.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení.
Vstup do výtahového a schodišťového jádra z podzemních garáží.
Zavěšená tabule je viditelná z přilehlých prostor podzemních garáží.
Tabule typ Hradec v zavěšeném (oboustranném) provedení a v provedení na stěnu.
Vyznačení směru k recepci budovy a doplněné značením směru únikové cesty z podzemních garáží.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií doplněné popisy z fotoluminiscenční potištěné fólie (dle n.vl. 11/2002).
Označení vstupu do jádra s výtahy k recepci.
Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Označení výtahového a schodišťového jádra. Svislá komunikace směrem k recepci.
Tabule typ Hradec v líniovém provedení. Lakované profily kotvené na skrytých plastových segmentech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Označení vstupu do výtahového a schodišťového jádra směrem k recepci budovy B.
Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Označení dveří do výtahového a schodišťového jádra. Směr k recepci budovy A.
Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech.. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Označení parkovacích míst nájemníků s modulem pro vložení výměnné informace.
Tabulky typ CITY s modulem z čirého PMMA pro vložený výtisk. Kotvení na distanční skryté podložce. Popisy záhlací ze samolepících fólií.
Detail označení parkovacího místa nájemníka.
Jednoduchá výměna popisů šetří náklady správy budovy.
Tabulky typ CITY.
Označení parkovacích místa s modulem pro vložení výměnné informace.
Tabule typ City. Modul pro výměnný výtisk z čirého akrylátu. Zavěšené jednostranné provedení. Zavešeno na ocelových lankách.
Značení parkovacích míst v podzemních garážích. Tabulky umožňují jednoduchou výměnu infomací správou objektu nebo nájemníkem. Barevné provedení v souladu s barevností značení příslušné zóny.
Tabulky typ CITY s modulem z čirého PMMA pro vložený výtisk. Kotvení na distanční skryté podložce. Popisy záhlací ze samolepících fólií.
Značení parkovacích míst v podzemních garážích. Tabulky umožňují jednoduchou výměnu infomací správou objektu nebo nájemníkem.
Tabulky typ CITY s modulem z čirého PMMA pro vložený výtisk. Oboustranné zavěšené provedení. Kotveno na pozinkovaných ocelových lankách. Popisy záhlaví ze samolepících fólií.
Doplňková informační tabule instalovaná u vjezdové závory do podzemních parkovišť City Tower. Prezentuje informace pro návštěvy o pravidlech souvisejících s placeným parkováním pro návštěvy.
Tabulka typ Hradec v jednostranném provedení.
Platební terminál je označen tak, aby byla jeho pozice viditelná z celé oblasti parkoviště návštěv.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení.
Označení vstupu do podzemních garáží z výtahové a schodišťové lobby.
Tabulka typ Hradec v jednostranném provedení.
Pomocná grafika pro směrování ke schodišťovému a výtahovému jádru (do nákupní galerie) v podzemních parkovištích nákupního centra.
Grafika z jednotlivých segmentů z probarveného extrudovaného PVC.
TOPlist