Značení pro terminály přepravy osob

V této oblasti jsou obdobné požadavky na značení jako ve veřejných objektech ale vzhledem k větším prostorám jsou jednotlivé prvky realizovány tak, aby byly popisy čitelné i z větší čtecí vzdálenosti. Přitom je třeba informační a orientační prvky s pevnou informací udržet ve vzhledovém souladu s médii kde jsou prezentovány proměnlivé informace.
Naše společnost se u značení dopravních terminálu zaměřuje především na zakázkově realizované a speciální prvky.

TOPlist