Značení pro multifunkční objekty

Tato nevyhraněná oblast pokrývá mnoho objektů, které kombinují např. byty a obchodní prostory. Typickým příkladem objektu spadajícího do této oblasti je např. Galerie Myšák v Praze na Vodičkově ulici. V tomto objektu naleznete obchodní galerii, nájemní kancelářské prostory a byty.

Exteriérový směrník kombinovaný s reklamní a informační vitrínou.
Atypický exteriérový prvek kombinující směrové informační tabule a oboustrannou prosvětlenou vitrínu.
Exteriérový prezentační pylon. Solitérní prvek, který ma zejména propagační a architektonickou funkci. Design a barevnost podřízeny logu projektu Eurovea.
Atypický solitérní prvek s prosvětelenou informační plochou.
Vnitřní konstrukce z ocelových profilů. Opláštění ve spodní části z broušené nerezi. Horní prosvětlená část zhotovená jako dva tubusy z probarveného PMMA. Prosvětlení zářivkovými tělesy. Popisy z translucentních exteriérových samolepících fólií.
Kotení do skryté betonové patky.
Hlavní orientační tabule. Řešena jako trojdílná v návaznosti na členění budovy.
Střední tabule doplněna schematickým orientačním plánem s vyznačením pozic svislých komunikací v jednotlivých částech objektu.
Tabule SN 02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami s pozadím v efektu broušeného skla s krystalickou strukturou. Kotvení z profilů z broušené nerezi. Popisy z jakostních samolepících fólií. Nasvětleno bodovými stropními světly.
Označení vstupu do prostor recepce z nákupní galerie.
Nápis z jednotlivých plastických znaků z metalicky lakovaného plastu. Písmena kotvena na distančních kotevních trnech.
Informační a orientační pylon v nákupní galerii.
Atypický solitérní prvek s informační plochou z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami s pozadím v efektu broušeného skla s krystalickou strukturou. Kotvení do patky z masivní broušené nerezi. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Směrník nákupní galerie kombinovaný s informační vitrínou.
Atypický prvek.
Nosný sloup je zhotoven z jednotlivých segmentů z broušené nerezi. Dekorační hlavice sloupu je zhotovena z PMMA profilu a je prosvětlena.
Směrové tabule jsou z vícevrstvého PMMA a jsou kotveny k nosnému sloupu pomocí nerezových úchytek. Popisy jsou zhotoveny z jakostních samolepících fólií.
Oboustranná prosvětlená uzamykatelná vitrína je zhotovena z hliníkových a ocelových profilů a je zasklena bezpečnostním sklem. Prosvětlená plocha je z opálového PMMA je opatřena klip úchatkami pro upevnění výměnného výtisku.
Venkovní tabule u vstupu do atria objektu z ulice Národní
detail záhlaví s logem Platýz, vlevo symbolická "sovička"
Patrová směrová tabule v budově A. Tabule navazuje na výtahovou lobby a řeší atypickou strukturu svislého členění budovy, kdy došlo v rámci rekonstrukce ke spojení budov s rozdílnou výškou stropů v podlažích. Tím došlo k výškovým posunům a situacím jako je tato, kdy dvě podlaží obsluhuje jedna stanice výtahu.
Tabule SN02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami s pozadím v efektu broušeného skla s krystalickou strukturou. Kotvení z profilů z broušené nerezi. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Detail venkovní tabule u vstupu od Uhelného trhu
Detail označení vstupu v památkově chráněném objektu.
Detail směrové tabule z nákupní galerie.
Jednostranná tabule ze dvou vrstev PMMA. Podkladní tabule tl. 20 mm s efektem pískovaného skla a leštěnými hranami. Vrchní tabule z černého probarveného PMMA tl. 10 mm s leštěnými hranami a s popis z jekostních samolepících fólií.
Označení výtahu v budově A.
Popis z jakostních samolepících fólií s efektem broušeného skla s krystalickou strukturou.
Označení místností ve veřejné části nákupní galerie.
Tabulka z čirého PMMA s leštěnými hranami. Popisy z jakostních samolepících fólií lepených ze zadní strany. Kotvení nerezovými zapuštěnými imbus šrouby s broušeným čelem.
Značení technických místností v zázemí budovy.
Tabulka z dvouvrstvého plastu s čelní plochou v dezénu stříbrný kov. Popisy vygravírovány do černého jádra tabulky.
Detail informační tabule vjezdu do garáží.
Kotevní konstrukce musí spolehlivě absorbovat namáhání větrem stejně jako fasáda objektu. Bezpečnost musí být zaručena.
Směrová tabule pro pěší v podzemních garážích nákupního centra.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Směrová tabule pro vozidla doplněná tabulí se směrem k výjezdu.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Směrová tabule pro navigaci k jednotlivým parkovacím zónám.
Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Situace u vstupu do výtahového a schodišťového jádra (svislá komunikace) z podzemních garáží.
Zavěšená tabule zajišťuje viditelnost z přilehlých prostor podzemních garáží a tabule vedle dveří potvrzuje místo vstupu do svislé komunikace.
Tabule typ Hradec v zavěšeném (oboustranném) a v provedení na stěnu (jednostranném).
Označení podlaží v podzemní části budovy.
Barevné rozlišení koresponduje s barevným rozlišením jednotlivých podlaží v podzemních garážích.
Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.
Značení parkovacích míst kde je kombinováno pevné značení (viz první tabulka zleva - značení parkovacího místa pro byt) a značení s modulem pro vložení výměnného výtisku.
TOPlist