Značení pro nemocnice a sociální zařízení

Orientační a informační značení v nemocnicích a sociálních zařízeních je jednou z nejnáročnějších kategorií v oboru značení budov. V praxi se lze přesvědčit, že funkční značení, zejména v nemocnicích, je dosud výjímkou. Hlavními příčinami je, že značení nenavrhují ve většině případů odborníci (cca 90% architektů a projektantů nemá se značením dostatečné zkušenosti ale investoři jeho návrh od nich přesto požadují) a do provedení a struktury orientačního systému zasahují lékaři. Častým problémem bývá i financování kde platí tak jako u většiny státem financovaných akcí, že peníze jsou pouze na začátku a chybí na konci. Proto je značení v nemocnicích stále nejčastěji řešeno systémem "dílčí problém - dílčí řešení".
Naše společnost se proto při realizaci orientačních systémů v nemocnicích snaží přesvědčit investory o nutnosti zpracování kvalitní studie jako podmínky funkčního výsledku a efektivně vynaložených prostředků.

Označení objektu u vstupu do ústravu sociální péče.
Tabulka z leštěné mosazi s vygravírovanými a vybarvenými popisy. Tabulka lakována bezbarvým exteriérovým lakem.
Tabulka kotvena na skryté distanční podložce.
Hlavní orientační tabule dělená dle dvou pracovišť které se nachází v daném objektu.
Tabule SN 02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami. Kotvení z profilů z broušené nerezi. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Čelní plocha čiré sklo.
Hlavní orientační tabule celého objektu ústavu sociální péče zahrnující v sobě i tabuli ústavu pro mentálně postižené.
Modulární tabule ze systému hlníkových lišt. Povrchová úprava lišt a bočních profilů stříbrný elox.¨Popisy z jakostních samolepících fólií.
Výtahové informační tabule. Prezentují ve zmenšené formě informace z hlavní orientační tabule a potvrzuje správnost volby při ovládání výtahu.
Popisy z jakostních samolepících fólií.
Patrová informační tabule.
Modulární lištový systém.
Patrová informační tabule.
Tabulka Convex 06 ve formátu A3 na ležato.
Základem tabule je hliníkový profil s povrchovou úpravou stříbrný elox. Koncovky z černého plastu. Informační plocha z bílého plastu s popisy z jakostních samolepících fólií.
Informační nástěnka s prezentací službukonajícího personálu.
Výměnné magnetické jmenovky.
Tabule typu SF 02 s čelní plochou s vygravírovanými popisy a pozicemi pro vkládání jmenovek na pružné magnetické fólii.
Rám tabule z hliníkového profilu s povrchovou úpravou stříbrný elox.
Označení pracoviště.
Tabule SN 02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami. Kotvení z profilů z broušené nerezi. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Čelní plocha čiré sklo.
Tabulka u zdravotnického pracoviště.
Tabulka Convex 02 v provedení stříbrný elox. Hliníkový profil s drážkami pro vložený výtisk.
Vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem.
Detail provedení označení místností ve zdravotnickém zařízení.
Tabulky Convex 06 ve formátu A4.
Označení toalet.
Tabulka Convex 02 v provedení stříbrný elox. Hliníkový profil s drážkami pro vložený výtisk.
Vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem.
Označení toalet ve "veřejné" části zdravotnického zařízení..
Tabulka Convex 06 ve formátu A5.
Označení pokojů.
Tabulka Convex 02 v provedení stříbrný elox. Hliníkový profil s drážkami pro vložený výtisk.
Vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem.
TOPlist