Značení pro nevidomé - Brail

Prvky značení využívající tzv. Brailova písma se vyskytují ve většině oblastí značení ale největší frekvence je samozřejmě v objektech které jsou osobami se sníženým zrakovým vnímáním využívány ve větší míře. Sem patří například specializovaná škola pro zrakově postižené.
Naše společnost spolupracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a má k dispozici technologii umožňující výrobu informačních prvků s Brailovými znaky.

TOPlist