Značení pro logistické parky a sklady

Značení v logistických parcích a terminálech přepravy zboží je zcela specifickou skupinou značení. Prioritou z hlediska provozovatele (vlastníka) ja zajištění efektivního a hladkého provozu. Námi dodávané orientační a informační značení v logistických parcích je projektované tak aby zajistilo informační potřeby zejména pro majoritní skupiny uživatelů. Těmi jsou řidiči nákladních vozidel. Návazně na to je respektována skutečnost, že tito uživatelé se orientují prioritně podle pro ně zaužívaných log nájemníků parku. Námi projektovaný informační systém je proto řešen tak, aby řidič měl možnost (a čas) vidět jemu známé logo a k němu je na informačním prvku přiřazeno označení příslušné haly jako navazující informace. Tak je řidič efektivně směrován až k cíli.
Kvalitní orientační systém je vždy výsledkem dialogu provozovatele (vlastníka) a zhotovitele. Proto našim realizacím předchází studie a projekt. Jen tak je zajištěna maximální přidaná hodnota pro zákazníka.

Informační pylony u vjezdu do logistického parku. Každý pylon přísluší k jedné hale a poskytuje informace o nájemnících sídlících v dané hale.
Exteriérový pylon typu CONVEX E. Vnitřní konstrukce z ocelových zinkovaných profilů a plastových tvarových výztuh. Čelní plochy ze sendvičovch lakovaných desek. Boky z lakovaných profilů.
Popisy z jakostních exteriérových samolepících fólií. Kotevení do skryté základové betonové patky přes 3D stavitelný kotevní systém.
Nasvětlení zemním úsporným svítidlem.
Exteriérový informační pylon umístěný u vjezdu do logistického parku. Solitérní prvek označující pozici vjezdu do parku a propagující logo parku. Design a barevnost jsou sladěny s navazujícím orientačním systémem.
Trojboký hranol. Vnitřní nosný rám z ocelových profilů. Opláštění sendvičovými deskami. Kotvení do skryté betonové patky pomocí 3D kotevního systému. Popisy ze samolepících fólií exteriérové jakosti. Okopový plech z broušené nerezi.
Informační stojan s přehledem nájemníků parku členěnými dle příslušnosti k jednotlivým halám (objektům). Prvek je ergonomicky přizpůsoben hlavní skupině uživatelů, kterými jsou řidiči kamiónů.
Stojan typu H. Stojiny z ocelových pozinkovaných profilů. Modulární informační plochy z lakovaného profilovaného pozinkovaného plechu. Kotevení do dvou skrytých základových patek přes 3D kotevní systém. Popisy ze samolepících fólií exteriérové jakosti.
Směrová tabule před hlavní křižovatkou areálu logistik parku. Tabule prezentuje loga jednotlivých nájemníků dělená dle hal a doplněná informací o směru k dané hale.
Exterérový modulový směrník. Nosná pohledová konstrukce ze stavebnicového systému z ocelových zinkovaných profilů.
Informační plochy z lakovaných zinkovaných profilů. Popisy z jakostních exteriérových samolepících fólií.
Kotvení do dvou skrytých základových betonových patek přes 3D stavitelný kotevní systém.
Informační pylon haly a uvnitř logist. parku.
Exteriérový pylon typu CONVEX E. Vnitřní konstrukce z ocelových zinkovaných profilů a plastových tvarových výztuh. Čelní plochy ze sendvičovch lakovaných desek. Boky z lakovaných profilů.
Popisy z jakostních exteriérových samolepících fólií. Kotevení do skryté základové betonové patky přes 3D stavitelný kotevní systém.
Nasvětlení zemním úsporným svítidlem.
Detail informačního sloupu hal. Na horní informační liště je uvedeno označení haly a na spodních 1 až 4 lištách (dle obsazenosti haly) jsou loga jednotlivých nájemníků.
Informační plochy jsou samozřejmě obousranné.
Exterérový informační sloup. Nosná pohledová konstrukce ze stavebnicového systému z ocelových zinkovaných profilů.
Informační plochy z lakovaných zinkovaných profilů. Popisy z jakostních exteriérových samolepících fólií.
Kotevení do skryté základové betonové patky přes 3D stavitelný kotevní systém.
Díky dostatečné výšce sloupy jsou tyto informační prvky viditelné i tam, kde by standardní prvek usazený na terénu viditelnost negarantoval z dostatečné vzdálenosti.
Označení objektu na plášti budovy.
Nápis z jednotlivých znaků z probarveného EXPVC a tabule z EXPVC s popisy ze samolepících fólií exteriérové třídy životnosti 7 let.
Označení haly. Navazuje na informační prvky u vjezdu do areálu a případně na směrové prvky v areálu (obsahem i barevností). Vhodně zvolená velikost respektuje čtecí vzdálenost a garantuje optimální čitelnost.
Informační plocha z lakovaného pozinkovaného profilovaného plechu. Boční profily z kombinace hliníku a plastu. Kotvení do fasády (opláštění haly) pomocí hydroizolovaný kotevních spojů s příslušnou dilatací. Popisy ze samolepících fólií exteriérové jakosti.
Označení haly. Vhodně zvolená velikost respektuje čtecí vzdálenost a garantuje optimální čitelnost.
Informační plocha z lakovaného pozinkovaného plechu. Kotvení do fasády (opláštění haly) pomocí hydroizolovaný kotevních spojů s příslušnou dilatací. Popisy ze samolepících fólií exteriérové jakosti.
Označení vrat skladové prostory.
Tabule z EXPVC s popisy ze samolepících fólií exteriérové třídy životnosti 7 let.
Označení vstupu do zázemí budovy.
Nápis z jednotlivých znaků z probarveného EXPVC.
TOPlist