Značení pro sportovní zařízení a turistika

Se značením sportovních zařízení se bohužel v naší praxi setkáváme mnohem méně často, než se značením v obchodech a nákupních centrech. Naše realizace v této méně komerční oblasti pokrývají i značení koupaliště a balneocentra. Specifickou oblastí je značení cyklotras, kde máme relativně rozsáhlé zkušenosti ale i v této oblasti se jedná o akce realizované pouze v případech, kdy investor získá prostředky z Evropských fondů.
Naše znalosti a výrobní zázemí nám umožňují nabízet našim zákazníkům pro značení ve sportovních zařízeních taková řešení, která splní požadavky na zvýšené namáhání jednotlivých informačních prvků.

Informační panel u vstupu do šaten.
Atypický interiérový světelný panel zahrnující standardní informační plochy prosvícené zářivkami a číslicové zobrazovací moduly pod matnicí.
Rám panelu z broušené nerezi. Nosná konstrukce z ocelových pozinkovaných a hliníkových profilů.
Detail směrníku k šatnám v prostorách letního koupaliště.
Tabule z broušené nerezi instalovaná na skryté distanční podložce.
Popisy z jakostních samolepících fólií.
Směrník na kolmé výstrčce.
Informační plocha z profilů z broušené nerezi. Kotevní systém z nerezových profilů. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Detail označení toalet.
Tabulka z broušené nerezi instalovaná na skryté distanční podložce.
Popisy z jakostních samolepících fólií.
Návod ke slušnému chování.
Označení skříněk v šatnách.
Dvouvrstvý popis z jakostních samolepících fólií lepený do prolisu.
TOPlist