Značení pro průmyslové haly a výrobní provozy

Orientační a informační systémy v průmyslových halách v sobě musí umět skloubit jak požadavky na jednoduchost a kvalitní prezentaci informací, tak i požadavek na přiměřenou flexibilitu danou změnami ve výrobkovém portfoliu zákazníka nebo změnami ve struktuře výrobních technologií.
Naše společnost svým zákazníkům vždy garantuje výchozí konzultaci a dle potřeby také zpracování předrealizační studie. Tak jsou vytvořeny podmínky, aby zákazník dostal za svoje peníze funkční řešení.

Orientační pylon prezentuje areál firmy včetně schematického plánu s vyznačením důležitých kontaktních míst především pro přijíždějící vozidla.
Orientační značení v halách a vstupních prostorách.
Značení vstupních prostor - hlavní orientační tabule, prezentační plochy?
Značení na podlažích - patrové orientační tabule, směrníky, vitrínky a nástěnky?
Značení místností - tabulky ke kancelářím, piktogramové tabulky, čísla dveří?
Plastické logo u hlavního vstupu do budovy .
3D logo zhotoveno z extrudovaného PVC s povrchem lakovaným pro exteriérové použití. Kotvení systémovými držáky do nosné konstrukce fasády.
Informační tabule, nástěnky.
Nápis označující kontaktní místo pro nové zákazníky společnosti .
Jednotlivé segmenty z broušené nerezi kotvené distančními trny do stěny.
Značení výrobních linek.
Závěsné tabule nad výrobní linky využívají univerzální závěsné systémy a jsou k dispozici v různých formátech, a umožňují snadnou výměnu textů.
Bezpečnostní značení. Zahrnuje značení únikových cest, požární značení dle ČSN ISO 3864.
Symboly upozorňující na nutné použití bezpečnostních pomůcek - ochranných brýlí, rukavic apod.
Značení podlahy ve skladu výrobní haly. Značení kombinuje informace o chodnících pro pěší, s upozorněním na křížení s trasami vozíků a prezentuje tak směry únikových cest.
Nátěr otěruvzdornou dvousložkovou barvou s podkladní penetrací na hlazeném betonu.
Podlahové značení ve výrobní hale.
Nástřik čar oddělujících chodník pro pěší od cest určených pro pohyb manipulační techniky.
Chodník pro pěší a ručně vedené vozíky.
Vyznačení směru únikové cesty v systému podlahového značení.
Podlahové bezpečnostní značení ve výrobní hale.
Nástřik symbolů otěruodolnou barvou.
Podlahové značení ve skladu.
Označení skladovacích prostor pro zboží se zvláštním režimem.
TOPlist