Ústav sociální péče Kutná Hora

Nemocnice a sociální zařízení
Číslo reference: 10509-01

Značení v ústavech sociální péče, domovech důchodců a podobných zařízeních má svoje specifika daná tím, že ač se jedná částečně o zařízení, kde je ubytovaným poskytována pečovatelská a také základní zdravotnická a péče, především jsou tato zařízení domovem a místem důstojného života.
Naše společnost realizovala značení v mnoha objektech tohoto typu a ze zkušenosti víme, že výsledek představy investorů a provozovatelů se liší právě v pohledu na to zda je takový objekt domovem nebo spíše nemocnicí.

Označení objektu u vstupu do ústravu sociální péče.

Tabulka z leštěné mosazi s vygravírovanými a vybarvenými popisy. Tabulka lakována bezbarvým exteriérovým lakem.
Tabulka kotvena na skryté distanční podložce.

Hlavní orientační tabule celého objektu ústavu sociální péče zahrnující v sobě i tabuli ústavu pro mentálně postižené.

Modulární tabule ze systému hlníkových lišt. Povrchová úprava lišt a bočních profilů stříbrný elox.¨Popisy z jakostních samolepících fólií.

Dílčí orientační tabule pro část budovy.

Patrová informační tabule.

Modulární lištový systém.

Informační nástěnka s prezentací službukonajícího personálu.
Výměnné magnetické jmenovky.

Tabule typu SF 02 s čelní plochou s vygravírovanými popisy a pozicemi pro vkládání jmenovek na pružné magnetické fólii.
Rám tabule z hliníkového profilu s povrchovou úpravou stříbrný elox.

Tabulka u zdravotnického pracoviště.

Tabulka Convex 02 v provedení stříbrný elox. Hliníkový profil s drážkami pro vložený výtisk.
Vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem.

Označení kanceláře.

Pro místnosti bez personálního obsazení byl zvolen jiný formát tabulek.

Označení toalet.

Tabulka Convex 02 v provedení stříbrný elox. Hliníkový profil s drážkami pro vložený výtisk.
Vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem.

Označení pokojů.

TOPlist