Značení podlah skladu Honeywell Brno

Průmyslové haly a výrobní provozy
Číslo reference: 10514-36

Společnost Honeywell se ve svém Brněnském technologickém centru specializuje na moderní drobnou strojírenskou výrobu. Součástí výrobní haly jsou i skladové prostory, které musí splňovat přísné logistické požadavky dané moderními výrobními procesy a požadavky na vysokou flexibilitu výroby.
Naše společnost realizovala značení podlah, které řeší zvýšení bezpečnosti ve skladech, kde existuje zvýšené riziko kolizí osob a manipulační techniky.

Značení podlahy ve skladu výrobní haly. Značení kombinuje informace o chodnících pro pěší, s upozorněním na křížení s trasami vozíků a prezentuje tak směry únikových cest.

Nátěr otěruvzdornou dvousložkovou barvou s podkladní penetrací na hlazeném betonu.

Detail značky na podlaze skladu.

Vyznačení směru únikové cesty v systému podlahového značení.

TOPlist