Hartman Rico

Průmyslové haly a výrobní provozy
Číslo reference: 10535-01

Nová budova v areálu firmy HARTMAN RICO svou výškou a volnou nezastavěnou plochou stěn nabízí ideální podmínky pro prezentaci jména firmy. k osazení log byly, jako optimální, vybrány hlavní stěna směrem k vstupní bráně a strana k městu.
Naše společnost realizovala loga za použití technologie, která umožňuje logo odstranit bez nutnosti opravy povrchové úpravy stěny haly.

Detail loga Hartmann instalovaného na fasádě průmyslové haly.

Tvarový reklamní panel z lakovaných hliníkových desek. Kotvení pomocí hydroizolovaných nýtových spojů.

Nasvětlovací prvek s úsporným výbojkovým světlometem.

TOPlist