City Tower Praha

Business parky a firemní sídla
Číslo reference: 10549-08

O projektu City Tower, který dominuje společně s City Empiria pražskému Pankráci s často mluví v superlativech:
S výškou 109 metrů je nejvyšší administrativní budovou v České republice.
V 27 nadzemních patrech je celkem 49000 m2 kancelářských ploch s jedinečným výhledem Prahu.
Ve 3 podzemních podlažích je k dispozicí přes 800 parkovacích míst.
V budově jsou k dispozici dále konferenční prostory, jídelna, luxusní restaurace ....
Naše společnost projektovala kompletní orientační systém dle návrhů architektů budovy, systém realizovala a plně ho servisně zajišťuje.

U obou vstupů do objektu City Tower jsou instalované exteriérové pylony prezentující společnosti sídlící v objektu.

Pylon je řešen jako obostranná informační plocha tvořená systémem modulárních ploch odsupňovaných dle velikosti.
Informační plochy jsou z lakovaných hliníkových panelů vybavených upevňovacím klip systémem.
Popisy jsou zhotoveny z jakostních exteriérových samolepících fólií.

Detail pylonu City Tower s logy a jména nájemníků.

Vzhledem k velikosti plochy a jejímu namáhání povětrnostními podmínkami je nutností vnitřní ocelový zinkovaný rám, kotvený do betonových základových patek.
Na rámu je systém klip držáků do kterých jsou upevněny vnější informační desky. Tím je zajištěna modularita celého systému.

Venkovní panely na pylonu jsou kotveny tak, aby nebyly viditelné upevňovací prvky.

Interaktivní informační pylon v recepční hale City Tower.
Součástí pylonu je velkoplošná obrazovka vybavená dotykovým ovládáním. Tak je zajištěn plně volitelný rozsah poskytovaných informací.

Na vnitřním rámu pylonu z ocelových a hliníkových profilů je ukotveno opláštění lakovaných hliníkových panelů. Na čelní straně je osazena plazmová obrazovka osazená dotekově ovládaným čelním panelem.
Pylon je propojen s řídícím počítačem na pracovišti recepčních.

Základní poskytovanou informací je abecedně řazený seznam nájemníků budovy.

Díky dotekovému ovládáni lze vyvolat detail o zvoleném nájemníkovi a další informace.

Pylon s voliči rychlovýtahů.
Vzhledem k velikosti budovy (28 podlaží) obsluhuje základní přepravu osob baterie dvanácti rychlovýtahů, rozdělených do skupin po čtyřech. Každá ze skupin jezdí pouze do určitého rozsahu podlaží. Proto je již před vstupem k výtahům nutno provést správnou volbu.

Základem pylonu je rám z ocelových a hliníkových profilů na kterém je bez videtelných spojovacích prvků upevněno opláštění z lakovaných hliníkových desek.
Voliče výtahů jsou integrovány do předního panelu.

Detail čelního panelu pylonu s voliči rychlovýtahů.

Směrová tabule v prostoru nástupiště rychlovýtahů.

Tabulka z tvrzeného hliníku s čelní plochou v dezénu broušený elox. Hrany frézovány a lehce fazetovány.
Popisy z jakostních samolepících fólií.
Tabulka instalována na skryté distanční podložce.

Sdružené směrové tabule.

Označení podlaží ve výtahové lobby.

Směrník k jídelně v City Tower.

Situace ve výtahové lobby u jídelny kdy je nutno podobně jako na hlavním nástupišti rychlovýtahů poskytnout informaci, které rychlovýtahy obsluhují která podlaží.

Označení toalet.

Tabulka z tvrzeného hliníku s čelní plochou v dezénu broušený elox a popisy z jakostních samolepících fólií.

Doplňková informační tabule.

Směrová tabule k výtahům do podzemních garáží, které se nachází jinde než rychlovýtahy obsluhující nadzemní podlaží.

Výtahová informační tabule. Poskytuje nutnou doplňující informaci o umístění jednotlivých podzemních parkovišť a zejména o parkovišti pro návštěvy.

Detail výtahové informační tabule.

Tabulka z tvrzeného hliníku s čelní plochou v dezénu broušený elox a vygravírovanými a vybarvenými popisy.

Značení na vjezdu do podzemních parkovišť City Tower.

Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.

Detail znační na vjezdu do podzeních parkovišť.
Tabule dělí garáže na tři funkční oblasti:
parkoviště pro nájemníky (-1, -2, -3)
parkoviště pro návštěvníky
zónu pro zásobování (se zvýšeným stropem)

Směrové tabule na křižovatce podzemních garáží City Tower.

Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.

Obdobná situace ale v jiném podlaží, to znamená jiná barevná zóna.

Vyznačení směru k výjezdu.

Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení.

Směrník ke vstupu do jádra s výtahy k recepci City Tower.

Směr k recepci v jiném podlaží (jiné barevné zóně).

Označení vstupu do jádra s výtahy k recepci.

Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.

Označení vstupu do podzemních garáží z výtahové a schodišťové lobby.

Doplňková informační tabule instalovaná u vjezdové závory do podzemních parkovišť City Tower. Prezentuje informace pro návštěvy o pravidlech souvisejících s placeným parkováním pro návštěvy.

Řidiči vozidel návštěvníků jsou směrováni do části parkoviště vyhrazené pro placené parkování.

Samostatné směrování je pro návštěvy řešeno i při návratu z budovy a je doplněno informací o směru k platebnímu terminálu.

Platební terminál je označen tak, aby byla jeho pozice viditelná z celé oblasti parkoviště návštěv.

Označení parkovacích míst nájemníků s modulem pro vložení výměnné informace.

Tabulky typ CITY s modulem z čirého PMMA pro vložený výtisk. Kotvení na distanční skryté podložce. Popisy záhlací ze samolepících fólií.

Detail označení parkovacího místa nájemníka.
Jednoduchá výměna popisů šetří náklady správy budovy.

Parkovací místa návštěvníků jsou označena tabulkami s pevnými popisy.

Varianta tabulky označení parkovacícho místa návštěvy v zavěšeném provedení.

TOPlist