Světelné logo SAP - příběh montáže

Reklamní značení
Číslo reference: 10633-14

Tento referenční list není typickou prezentací hotové realizace. Je to příběh, jak takové dílo jakým je světelná reklama putuje z našich výrobních prostor až na svoje místo na střeše budovy - sídla klienta.
Tato reklama je však zajímavá i z jiného důvodu, při diskusi u návrhů jak nejlépe umístit oboustranné světelné logo na špičku střechy, tak aby bylo dobře čitelné z obou směrů frekventované komunikace, zazněl nápad: "V těchto prostorách se také otáčí dopravní letadla, pojďme připravit pasažérům nový zážitek - reklamu pro letadla!" a tak ke dvěma panelům kolmým k matičce zemi, přibyl panel třetí - obrácený k nebi.

Sobota, ráno, tma a zima. Musíme nakládat brzy, čeká nás cesta z Blanska do Prahy a montáž naplánovaná na 8 - 10 hodin. Tak abychom to stihli do tmy.

Šikovný řidič a hodná dálnice. Náklad i montéři dorazili do Prahy - Butovic podle plánu. Jeřáb je připraven, můžeme skládat. i ochranka v objektu, která měla za úkol zablokovat část parkoviště odvedla dobře svoji práci.

Vše je třeba opatrně ale rychle složit a nákladní auto poslat zpět. Prostoje se platí.

Nyní je třeba dvojici hlavních panelů přestavit do montážní pozice. Pro přepravu bylo V, které panely tvoří uzavřeno aby bylo možno panely přepravovat jako běžný náklad.

Krátká vnitřní vzpěra byla pro přepravu ukotvena do úchytů pro vnější vzpěru a tím snížena přepravní šířka.

Teď jen aby vzpěra pasovala na svoje domovské místo.

Zdá se, že vše pasuje a obě vzpěry jsou na svých místech.

Vzpěry slouží současně jako držák horního panelu.

Vše je třeba řádně dotáhnout a zkontrolovat. o 20 metrů výše na to již nebude čas a bude tam o poznání větší vítra a zima.

Do špičky v přijdou pohledové kryty z lakovanéného profilovaného plechu.

OK pasuje to.

Na zemi hotovo, ještě závěrečná kontrola.

Nyní osadit kotevní konzoly na střešní atice. Je odsud hezký rozhled ale trochu zima.

Shora to vypadá jednoduše.

Ten jeřábník má asi vyděláno nejrychleji. Za pár minut je panel nahoře.

Teď přichází zásadní okamžik - usazení na kotevní konzoly.

Nepasovalo to na 100% ale po operativních úpravách je to již OK.

Práce na přívodní kabeláži a fotospínači probíhala paralelně a v okamžik usazení panelu je již přívodní kabel připraven.

Nyní je třeba připojit nejen na napájecí napětí ale také vyřešit ochranu proti blesku.

Zkouška napájení a vnitřních systémů prvního panelu - svítí!

Vše je třeba zkompletovat co nejdříve, začíná se stmívat.

Závěrečná kontrola.

Takto svítí horní panel.

A takto vypadá reklama věčer z ulice.

Ve dne od centra Prahy.

A od Butovic.

TOPlist