Prosek Point Office Center

Business parky a firemní sídla
Číslo reference: 10917-01

V těsném sousedství stanice metra C Prosek se nachází jeden z nejvýznamnějších pražských investičních projektů developerské společnosti J&T REAL ESTATE a.s.. Projekt s názvem Prosek Point Office Center zahrnuje tři devítipodlažní budovy s pronajímatelnou plochou cca 25 300 m

Prosvětlené exteriérové informační a prezentační pylony.

Atypický prvek s oboustrannou prosvětlenou informační plochou z mléčného skla.
Nosná konstrukce ze zinkovaných ocelových a hliníkových profilů.
Opláštění boků a okopové patky broušenou nerezí. Kotvení čelních ploch nerezovými kotevními terči.
Popisy z translucentních fólií. Prosvětlení zářivkovými tělesy.
Kotvení do skryté betonové patky přes 3D kotevní systém.

Detail pylonu s popisy určenými pro slavnostní otevření objektů a a B. Následně byly popisy nahrazeny označením objektu a seznamem nájemníků v daném objektu.

Večerní pohled na prosvětlené pylony na piazettě mezi objekty Prosek Point.

Prosvětlovací systém využívá rozptylovou difůzní meziplochu eliminující tzv. pruhování.

Vstup do objektu a z piazetty.

Označení budovy číslem popisným a orientačním ze smaltovaných tabulek v souladu s požadavky ÚMČ.
Bezpečnostní označení skel vstupních dveří fólií s efektem leptaného skla.
Průhled na prosvětlenou zadní stěnu za recepčním pultem s označením budovy a grafikou.

Recepce budovy B s prosvětlenou stěnou s označením budovy a logem projektu.

Panely z bezpečnostního skla s grafikou z translucentních fólií. Kotvení na teřích z broušené nerezi. Podsvětlení líniovými světelnými tělesy rozmístěnými v souladu s grafikou.

Detail prosvětlené stěny recepce budovy a v barevném provedení v souladu s barevným rozlišením budov.

Hlavní orientační tabule budovy A.

Tabule zhotovená z jednotlivých segmentů z broušené nerezi. Každý segment samostatně kotven na distanční skryté podložce. Popisy z jakostních samolepících fólií. Čísla podlaží negativ (perforovaná), infornace o podzemních podlažích z jednotlivých znaků ze shodného materiálu. Postupné doplňování popisů v návaznosti na zaplňování budovy nájemníky.

Patrová orientační tabule.

Tabule zhotovená z jednotlivých segmentů z broušené nerezi. Každý segment samostatně kotven na distanční skryté podložce. Popisy z jakostních samolepících fólií. Čísla podlaží jako smostatný znak ze shodného materiálu. Postupné doplňování popisů v návaznosti na zaplňování budovy nájemníky.

Umístění patrové orientační tabule ve výtahové lobby.

Označení podlaží v podzemní části budovy.

Číslice vyfrézovaná z probarveného extrudovaného PVC.

Označení nepersonální místnosti ve společných prostorách.

Tabulka z umělého kamene s vypískovanými popisy. Tabulka instalována s odsazením od stěny na skryté montážní podložce.

Evakuační plán s požární směrnicí.

Barevný výtisk formátu A3 umístěný v tabulce s rámem ze stříbrně eloxovaného hliníkového profilu. Zaskleno čirým antireflexním akrylátem.

Vyznačení směru únikové cesty z podzemního podlaží.

Tabule z čirého akrylátu s popisy z fotoluminiscenčních samolepících fólií splňujících DIN 67510.
Instalováno s distancí od stěny na skryté montážní podložce.

Označení vstupu do podzemních garáží z výtahové a schodišťové lobby.

Tabule typ Hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.

Orientační systém garáží. Zavěšené směrové tabule zajišťují navigaci jak pro vozidla tak také pro pěší, zejména z hlediska směrování k recepcím v jednotlivých budovách.

Pro všechny navigační prvky v garážích objektů Prosek Point Office Center je využit systém Hradec, který disponuje jak zavěšenými (oboustrannými) tabulemi, tak i tabulemi na stěnu.

Vyznačení směru k recepci budovy a doplněné značením směru únikové cesty z podzemních garáží.

Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií doplněné popisy z fotoluminiscenční potištěné fólie (dle n.vl. 11/2002).

Označení vstupu do výtahového a schodišťového jádra z podzemních garáží.

Značení parkovacích míst v podzemních garážích. Tabulky umožňují jednoduchou výměnu infomací správou objektu nebo nájemníkem.

Tabulky typ CITY s modulem z čirého PMMA pro vložený výtisk. Oboustranné zavěšené provedení. Kotveno na pozinkovaných ocelových lankách. Popisy záhlaví ze samolepících fólií.

TOPlist