Tulipan park

Logistické parky a sklady
Číslo reference: 10984-01

Logistický areál Tulipan Park, který se nachází v Hostivici na západě Prahy, na dotek u R6 je jedním z projektů britská developerská společnosti Segro. Areál nabízí celkem 71 tisíc čtverečních metrů velmi kvalitních logistických prostor s příslušným zázemím.
Při návrhu řešení orientace v tomto prestižním projektu jsme preferovali především maximální funkčnost orientačního systému a kvalitní prezentaci log jednotlivých nájemníků na navigačních prvcích. Díky velmi racionálnímu přístupu investora k navrženému řešení, nebylo nutno dělat kompromisy v kvalitě provedení jednotlivých orientačních prvků. Proto jsou použity výhradně plně zinkované konstrukce a materiály s dostatečnou životností pro exteriérové aplikace.

Prezentační pylon u vjezdu do areálu logistik parku.

Exteriérový pylon typu PARK. Vnitřní konstrukce z ocelových zinkovaných profilů. Čelní plochy z lakovaných zinkovaných profilů.
Popisy z jakostních exteriérových samolepících fólií. Kotevení do skryté základové betonové patky přes 3D stavitelný kotevní systém.

Směrová tabule před hlavní křižovatkou areálu logistik parku. Tabule prezentuje loga jednotlivých nájemníků dělená dle hal a doplněná informací o směru k dané hale.

Exterérový modulový směrník. Nosná pohledová konstrukce ze stavebnicového systému z ocelových zinkovaných profilů.
Informační plochy z lakovaných zinkovaných profilů. Popisy z jakostních exteriérových samolepících fólií.
Kotvení do dvou skrytých základových betonových patek přes 3D stavitelný kotevní systém.

Na informace ze směrových tabulí navazují informační sloupy osazené u vjezdů k jednotlivým halám a označení na pláštích hal.

Informační sloupy hal jsou přehledně rozmístěny u jednotlivých vjezdů z vnitřní komunikace logistik parku.

Detail informačního sloupu hal. Na horní informační liště je uvedeno označení haly a na spodních 1 až 4 lištách (dle obsazenosti haly) jsou loga jednotlivých nájemníků.
Informační plochy jsou samozřejmě obousranné.

Exterérový informační sloup. Nosná pohledová konstrukce ze stavebnicového systému z ocelových zinkovaných profilů.
Informační plochy z lakovaných zinkovaných profilů. Popisy z jakostních exteriérových samolepících fólií.
Kotevení do skryté základové betonové patky přes 3D stavitelný kotevní systém.

Díky dostatečné výšce sloupy jsou tyto informační prvky viditelné i tam, kde by standardní prvek usazený na terénu viditelnost negarantoval z dostatečné vzdálenosti.

Označení haly. Vhodně zvolená velikost respektuje čtecí vzdálenost a garantuje optimální čitelnost.

Informační plocha z lakovaného pozinkovaného plechu. Kotvení do fasády (opláštění haly) pomocí hydroizolovaný kotevních spojů s příslušnou dilatací. Popisy ze samolepících fólií exteriérové jakosti.

TOPlist