Rezidence Korunní

Bytové domy
Číslo reference: 11221-01

Bytový komplex novostaveb nadstandartního bydlení vyrostl tam, kde se ještě v polovině minulého století vyráběly orientální cukrovinky v továrně Albíny a Františka Maršnerových. Rezidence Korunní se nachází v těsné blízkosti polyfunkčního areálu Korunní Dvůr v pražské čtvrti Vinohrady.

Naše společnost byla na základě našich referencí v oblasti bytových projektů vybrána pro návrh, projekci a realizaci orientačního a informačního značení v interiéru a exteriéru. Při návrhu designu a funkce jednotlivých prvků jsme spolupracovali jak s investorem tak i s teamem z architektonického ateliéru. Při finalizaci projektu se připomínkového řízení zúčastnila i zástupkyně budoucího správce objektu.

Informační pylon před vstupem na recepci rezidence.

Tabule z bezpečnostního skla s mléčně bílým pozadím. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení do masivní nerezové patky s broušeným povrchem.
Pylon je nasvělten úsporným zemním reflektorem.

Informační plocha v recepci na vstupním bodu do obytného komlpexu.Plocha je doplněna o schematický plán rezidence pro snadnější orientaci.

Informační plocha zhotovena z jakostních barevných a potištěných samolepících fólií instalovaných na prosklennou stěnu v recepci.

Informační nástěnka v recpci pro umístění informačních a reklamních letáků pro rezidenty.

Rám nástěnky z hliníkového profilu s povrchovou úpravou stříbrný elox. Plocha pro instalac i letáků z měkkého materiálu opatřena textilním rounem. Instalace na stěnu.

Označení jednotlivých vstupů v rámci obytného komplexu.

Písmeno z jakostních samolepících fólií, instalováno na sklo dveřního křídla.

Značení bytů.

Tabulka z broušené nerezi s vygravírovanými a vybarvenými popisy. Instalace na stěnu s distanční podložkou.

Označení místností v zázemí budovy.

Tabulka Convex 06 z hliníkového profilu s povrchovou úpravou stříbrný elox. Profil s drážkami pro vložení výměnného výtisku krytého čirým antireflexním akrylátem. Koncovky profilu z broušené nerezi jsou zajištěné šrouby.

Směrová tabule k množinám čísel parkovacích míst pro vozidla.

Tabule hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech.. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.

Označení výtahového a schodišťového jádra k recepci z podzemního parkoviště.

Tabule hradec v jednostranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech.. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotveno na stěnu.

Směrník k výtahovému a schodišťovému jádru jednotlivých sekcí z podzemních garážích.

Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném provedení. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.

Směrová tabule a označení výtahového a schodišťového jádra v podzemních garážích.

Tabule typ Hradec v zavěšeném oboustranném a jednostranném provedení na stěnu. Lakované profily kotvené v plastových bočních profilech. Závěsná lanka z pozinkované oceli. Popisy z jakostních samolepících fólií.

TOPlist