Přístavba areálu Hennlich

Průmyslové haly a výrobní provozy
Číslo reference: 11272-01

Tradice firmy Hennlich začíná ve 20. letech 20. století, kdy firma začala pracovat nejdříve jako velkoobchod s hutním materiálem a postupně se stala první továrnou na výrobu elektrod. Po válce přešla výroba do Rakouska a k nám se vrátila po roce 1990. V současnosti má firma několik poboček po celé Evropě. Při návrhu a realizaci značení bylo naším úkolem navázat na již stávající systém a doplnit vhodným způsobem tak, aby fungoval jako jeden celek. Pro příjezd do areálu byly realizovány venkovní totemy se situačním plánkem a vyznačením důležitých komunikačních bodů.

Orientační pylon prezentuje areál firmy včetně schematického plánu s vyznačením důležitých kontaktních míst především pro přijíždějící vozidla.

Venkovní prvek s rámem z ocelových zinkovaných a hliníkových profilů. Opláštění lakovanými hliníkovými deskami se skrytými upevňovacími prvky.
Popisy z jakostních ext. samolepících fólií, plán areálu tisk s UV laminací. Kotvení do skryté betonové patky.

Označení vrat do výrobní haly pomocí čísel koresponduje se značením na orientačním plánu.

Plastické číslice jsou vyrobeny z Al profilu s čelní plochou z akrylátu potaženého folií v požadovaném odstínu, zadní strana z plastu, montáž na distanční prvky.

Detail čísla k označení vrat

Plastická číslice je vyrobena z Al profilu s čelní plochou z akrylátu potaženého folií v požadovaném odstínu, zadní strana z plastu, montáž na distanční prvky, nepodsvíceno.

Značení nepersonálních místností pomocí textů, piktogramů nebo jejich kombinací

Lištový systém z jednotlivých Al profilů v provedení přírodní elox, popisy ze samolepících folií, montáž lepením nebo na hmoždinky do stěny

Detail tabulky k označení místnosti lepené na sklo

Lištový systém z jednotlivých Al profilů v provedení přírodní elox, popisy ze samolepících folií

Detail tabulky k označení místnosti montované na stěnu

TOPlist