Knihovna v Černé Hoře

Kulturní zařízení, divadla, knihovny
Číslo reference: 11309-02

V oblasti kulturních zařízení patří návrh a realizace orientačního systému v interiéru knihovny mezi významné projekty v této oblasti roku 2010. Součástí komplexu knihovny je i turistický infokoutek mikroregionu Černohorsko.
Při návrhu orientačního systému jsme respektovali požadavek investora - Městyse v Černé Hoře na funkčnost orientace nejen pro malé návštěvníky knihovny, ale i pro turisty mikroregionu. Designerka Ing. Leona Fousková, autorka vizuálního řešení, kladla důraz na barevnou návaznost koncepce orientačního systému a provedení jako designový doplněk interiéru celé budovy.

Hlavní orientační tabule se strukturou informací podle pater.

Tabule zhotovená z jednotlivých segmentů z akrylátu s probarvenou zadní stranou. Každý segment kotven samostatně. Popisy z jakostních samolepících fólií.

Závěsný systém pro prezentaci dětských výkresů ze soutěží a dětských dnů.

Nosnou část závěsného systému tvoří vodící vertikální ocelová lanka kotvena do schodiště a podlahy. Horizontální soustavu tvoří nerezové vodící lišty zajištěné systémovým úchytem k lankům.

Patrová orientační tabule s informacemi o daném patře.

Tabule zhotovená z jednotlivých segmentů z akrylátu s probarvenou zadní stranou. Každý segment kotven samostatně. Popisy z jakostních samolepících fólií.

Patrová orientační tabule.

Směrová tabule s navigací do jednotlivých oddělení knihovny.

Směrová tabule zhotovena z jednotlivých segmentů z akrylátu s probarvenou zadní stranou. Popisy z jakostních samolepících fólií. Instalace na stěny nosného sloupu v blízkosti recepce .

Označení toalet

Tabulka z čirého akrylátu s probarvenou zadní stranou. Popisy z jakostních samolepích fólií. Instalace na stěnu.

Opticky dělící panel recepci a informační koutek pro turisty.

Panel z čirého akrylátu a popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení v hliníkovém profilu s lakovaným povrchem do stropního podhledu a boční stěny.

TOPlist