Městský úřad, policie a krizové řízení Jablonec nad Nisou

Veřejné instituce, banky, pojišťovny
Číslo reference: 11393-01

Jablonec nad Nisou patřil začátkem 20. století mezi bohatá města s vypracovaným systémem požárních hlásičů.
Objekt bývalé požární zbrojnice je umístěn ve velmi exponované a urbanisticky hodnotné části památkové zóny Jablonce nad Nisou.
Návrh a realizace interiérového orientačního systému respektuje požadavek investora - uživatele 21. století a současně respektuje historickou hodnotu budovy a lokality .

Patrová orientační tabule s informacemi k danému patru. Schematický plán napomáhá ke snadnější orientaci

Tabule SN 02. Informační plocha z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení z profilů z broušené nerezi.

Exteriérová orientační tabule

Tabule z broušené nerezi s popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení systémovými držáky na tahokov.

Detail exteriérové tabule

Označení místnosti

Tabulka SN 02 ze skla s broušenými a leštěnými hranami s vicevrstvými popisy umožňující operativní aktualizaci přímo uživatelem. Kotvení z profilů z broušené nerezi.

Označení personálních místností

Tabulka SN 02 ze skla s broušenými a leštěnými hranami s vicevrstvými popisy umožňující operativní aktualizaci přímo uživatelem. Kotvení z profilů z broušené nerezi.

Označení sprchy a WC.

Tabulka SN 02 ze skla s broušenými a leštěnými hranami s popisy ze samolepící fólie. Kotvení z profilů z broušené nerezi.

Značení podlaží v kombinaci s tabulkou s piktogramem.

Označení vstupních dveří do budovy.

Označení dělících dveří v rámci požárního schodiště

Označení hydrantu

Tabuka z akrylátu s fotoluminiscenční vrstvou.

Označení hasícího přístroje

Tabuka z akrylátu s fotoluminiscenční vrstvou.

TOPlist