Značení pro veřejné instituce, banky, pojišťovny

Na orientační a informační značení ve veřejných objektech jsou kladeny zvýšené požadavky z hlediska jednoduchosti a srozumitelnosti poskytované informace. Kvalita řešení tohoto problému se následně promítá do provozních nákladů souvisejících s nutností poskytovat doplňkové informace na infomačních místech, recepcích a podobně. Dalším nezanedbatelným faktorem je odolnost jednotlivých prvků vůči neoprávněným zásahům.
Naše společnost má rozsálé zkušenosti z této oblasti a doba po jakou jsou námi dodávané orientační systémy používány bez nutnosti výměny nebo rekonstrukce svědčí o vhodně navržených řešeních.

Informační tabule u vstupu do budovy okresního soudu.
Tabule z patinované mosazi s plastickými popisy s čelem z leštěné mosazi.
Kotvení ozdobnými šroby s hlavami z leštěné mosazi.
Lakováno čirým lakem.
Označení hlavního vstupu do městského úřadu.
Státní znak v provedení vypouklá ocelová tabule se smaltovanými popisy.
Nápis z jednotlivých plastických znaků kotvených na skrytých distančních podložkách. Znaky tl. 20 mm z exteriérového plastu lakovaného dvousložkovým akrylátovým metalickým lakem.
Úřední deska městského úřadu.
Exteriérové vitríny na stojinách.
Jednostranné vitríny s rámem z hliníkových profilů s povrchovou úpravou stříbrný elox. Plastové rohy.
Čelní plocha z netříštivého akrylátu. Uzamykatelná dvířka. Zadní stěna pro uchycení výtisků pomocí magnetů zalitých v bílém plastu.
Stojiny z kruhových hliníkových profilů s povrchovou úpravou stříbrný elox. Kotvení do skrytých betonových patek.
Exteriérová informační plocha.
Exteriérová vitrína na stojinách.Typ EUS.
Jednostranná vitrína s rámem z hliníkových profilů s povrchovou úpravou stříbrný elox.
Čelní plocha z netříštivého akrylátu. Uzamykatelná dvířka. Zadní stěna pro uchycení výtisků pomocí magnetů zalitých v plastu.
Stojiny z kruhových hliníkových profilů s povrchovou úpravou stříbrný elox. Kotvení do skrytých betonových patek.
Hlavní orientační tabule. Řešena jako trojdílná v návaznosti na dvě samostatné budovy.
Střední tabule prezentuje schematický orientační pláne kde je vyznačena jak pozice obou budov a pozice uživatele tak i místa schodišť a výtahů v obou budovách.
Tabule SN 02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami s pozadím v efektu leptaného skla (záhlaví s šedým pozadím).
Kotvení informačních ploch pomocí profilů z broušené nerezi. Popisy z jakostních samolepících fólií.
Hlavní oreintační tabule soudu.
Stojan SMp 02 s jednostrannou informační plochou.
Informační plocha z bezpečnostního skla s pozadím v dezénu leptané sklo.
Stojan, úchytky skla a kryty podstavců z lakované patinované mosazi.
Popisy z jakostních samolepících fólií.
Detail provedení stojanu a uchycení skleněné informační plochy.
Hlavní orientační tabule městského úřadu.
Tabule SM 02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami s pozadím v efektu leptaného skla. Kotvení do profilů z leštěné lakované mosazi. Popisy z jakostních samolepících fólií kryty čelním sklem.
Označení vstupních dveří do budovy.
Označení skleněné plochy zhotoveno ze samolepící fólie v kombinaci s potištěnou fólií.
Označení hydrantu
Tabuka z akrylátu s fotoluminiscenční vrstvou.
Označení dělících dveří vrámci požárního schodiště
Označení skleněné plochy zhotoveno ze samolepící fólie.
Označení hasícího přístroje
Tabuka z akrylátu s fotoluminiscenční vrstvou.
Pomocný patrový směrník. Navazuje na informace z patrové informační tabule.
Tabule SM 02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami s pozadím v efektu leptaného skla. Kotvení do profilů z leštěné lakované mosazi. Popisy z jakostních samolepících fólií kryty čelním sklem.
Patrová informační a směrová tabule.
Tabule SMp 02 s informační plochou z bezpečnostného skla a kotevními profily z patinované mosazi.
Patrová informační tabule. Prezentované informace navazují na hlavní orientační tabuli a jsou doplněny směrovou informací.
Tabule SM 02 zhotovená z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami s pozadím v efektu leptaného skla. Kotvení do profilů z leštěné lakované mosazi. Popisy z jakostních samolepících fólií kryty čelním sklem.
Patrová informační tabule. Prezentované informace navazují na hlavní orientační tabuli a jsou doplněny směrovou informací.
Tabule SN 02.
Patrová orientační tabule s informacemi k danému patru. Schematický plán napomáhá ke snadnější orientaci
Tabule SN 02. Informační plocha z bezpečnostního skla s broušenými a leštěnými hranami. Popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení z profilů z broušené nerezi.
Exteriérová orientační tabule
Tabule z broušené nerezi s popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení systémovými držáky na tahokov.
Detail exteriérové tabule
Označení místnosti
Tabulka SN 02 ze skla s broušenými a leštěnými hranami s vicevrstvými popisy umožňující operativní aktualizaci přímo uživatelem. Kotvení z profilů z broušené nerezi.
Značení podlaží v kombinaci s tabulkou s piktogramem.
Tabulka SN 02 ze skla s broušenými a leštěnými hranami s popisy z jakostních samolepících fólií. Kotvení z profilů z broušené nerezi.
Označení personálních místností
Tabulka SN 02 ze skla s broušenými a leštěnými hranami s vicevrstvými popisy umožňující operativní aktualizaci přímo uživatelem. Kotvení z profilů z broušené nerezi.
Označení sprchy a WC.
Tabulka SN 02 ze skla s broušenými a leštěnými hranami s popisy ze samolepící fólie. Kotvení z profilů z broušené nerezi.
Informační tabule u soudní síně s moduly pro vložení výtisků s přehledem projednávaných řízení.
Tabule SMp 02 s informační plochou z bezpečnostného skla a kotevními profily z patinované mosazi.
Tabule vybavena dvěma moduly pro jednoduché vkládání a výměnu výtisků formátu A4.
Úřední deska soudu.
Vícenásobná informační plocha pro interiérové použití. Vložené výtisky kryté čirým akrylátem. Kotvení oboustranných informačních desek v otočných čepech.
Detail označení toalety.
Tabulka SMp 02 s informační plochou z bezpečnostného skla a kotevními profily z patinované mosazi.
Detail označení spisovny.
Označení toalet ve veřejných prostorách soudu.
Tabulka SN 02 s designem popisů odlišným od tabulek u kanceláří a soudních síní.
Označení toalet ve veřejných prostorách úřadu.
Tabulka Convex 02. Hliníkový profil s povrchovou úpravou zlatý elox. Koncovky z pokovené oceli. Čelní plocha z čirého antireflexního akrylátu. Vložený výtisk.
Označení zasedací místnosti.
Tabulka Convex 02. Hliníkový profil s povrchovou úpravou zlatý elox. Koncovky z pokovené oceli. Čelní plocha z čirého antireflexního akrylátu. Vložený výtisk.
Tabulka u kanceláře soudní budovy.
Tabulka SN 02 s vícevrstvými popsy umožňujícími provádění aktualizace vlastními prostředky provozovatele s minimálními náklady a velmi operativně.
Označení personální místnosti bez pevného obsazení.
Tabulka SMp 02.
Označení kanceláří v městském úřadu.
Tabulka Convex 02. Hliníkový profil s povrchovou úpravou zlatý elox. Koncovky z pokovené oceli. Čelní plocha z čirého antireflexního akrylátu. Vložený výtisk.
U kanceláří kde je větší počet pracovníků než je možno prezentovat na jedné tabulce je použit větší počet tabulek. Tím je zajištěno aby provozovatel mohl při aktualizaci popisů používat vždy šablonu shodného formátu.
Telefonní seznam u komunikátoru u vstupu do prostor s omezeným pohybem veřejnosti.
Tabulka SN 02 pro vložený výtisk A4 se snadnou obměnou.
Číslo místnosti.
Jednotlivé číslice na jednotící lince.
Plast s čelní plochou v dezénu kartáčovaná mosaz.
Požární směrnice.
Výtisk formátu A4 umístěný v rámečku z hliníkového profilu s povrchovou úpravou zlatý elox.
Zaskelní antireflexním sklem. Rámeček vybaven pojistkou proti neoprávněné manipulaci.
TOPlist